Informasjon om klubbmedlemskap i Friidrettens Venner

Informasjon om klubbmedlemskap i Friidrettens Venner

Søknad om midler og klubbmedlemskap.

Klubbmedlemskapet er nytt av året og gjelder fra og med 2016. 
Det betyr at klubbmedlemskap i Friidrettens Venner må inngås ved innsendelse av søknad om midler for 2016. Vi har to typer klubbmedlemskap hvor begge er inklusiv 5 eksemplarer av magasinet Friidrett - ett eksemplar til hver av styremedlemmene og/eller trenere. 


Klubbmedlemskap i Friidrettens Venner inklusiv salgsagentur på friidrettens sitteunderlag. 
Kontingenten er kr. 2.000 det første året og deretter kr. 1.000 pr. år. Klubbmedlemskapet er inklusiv 5 eksemplarer av magasinet Friidrett, ved hver utgave. 
Salgsmateriell består av: En vareprøve (Røros Tweed sitteunderlag), salgspresentasjon og annonse/flyers (PDF) til bruk på klubbens egen hjemmeside. 


Klubbmedlemskap i Friidrettens Venner. 
Klubbmedlemskap i Friidrettens Venner kr. 1.000 pr. år inklusiv 5 eksemplarer av magasinet Friidrett, ved hver utgave. 


 

13.11.2015 15:09