Unionsmatchen 2017

Alle ungdommer (13-16) i Hedmark og Oppland o-kretser inviteres til å kvalifisere seg gjennom uttakningsløpene og være med Mjøs-o på Unionsmatchen 2017. Det er satt opp fire uttakningsløp der to av disse er tellende. Vi har valgt at kun to løp teller av hensyn til klubber som har lang reiseavstand (spesielt Østerdalen). 
Dessverre er det også få helgeløp i vårt distrikt tidsnok i forhold til uttak. 
Det er opprettet et eget facebookarrangement under Mjøs-o's facebookgruppe. 

Informasjon Unionsmatchen 2017

31.03.2017 18:54