O-løp for nesten 400 elever

O-løp for nesten 400 elever

Fredag 13.mai arrangerte Sidsel Storihle og Berit Røste o-løp i Byhagan for 5.,6. og 7.trinn ved Hempa, Fagerlund og Kirkekretsen skole. Lærerene hjalp til og vi hadde 3 løyper, ei for hvert trinn. Elevene var delt i 2 puljer og startet for det meste 2 og 2. Vi brukte EmiTag og touchfree poster og alle fikk utskrift med slutttid og tid mellom hver post. Første pulje startet kl 10 og andre pulje kl 12. Elevene gjennomførte stort sett bra og alle kom i mål uten leteaksjon. Ikke noe utstyr var tapt eller ødelagt. Sist gang vi hadde et slikt arrangement var i 2019.

15.05.2022 20:25