Treningsløp med preO lørdag 8. oktober

Sted: Flystripa. Kjør Rokosjøvegen fra Løten sentrum. Sving til venstre 1 km før Rokosjøsaga. Bomveg.

Det er fri start mellom kl. 10.30 og 12.00.

Det tilbys følgende løyper:

AL - 5.2 km

AK - 3.9 km

B - 2.5 km

N - 2.1 km

Postene er merket med små skjermer uten stemplingsenheter.

I tillegg er det lagt opp til at flest mulig skal prøve seg på ei presisjons o-løype. Denne kan tas før eller etter løpingen. (Eller du kan selvsagt møte opp å kun ta preO-løypa)

Det tilbys ei preO-løype med 13 poster pluss en tidspost med 3 oppgaver. Løypa er 950 m lang å gå langs sti.

Det er lov å gå langs de stier som er tegnet på kartet, men det er ikke lov å forlate stien og gå ut i terrenget.

Langs stien kommer du fram til pinner med postnummer, f.eks. A1. Fra denne pinnen ser du det antall skjermer, fra 1 til 4, som står nevnt i postbeskrivelsen med bokstavene fra A til D. Du teller skjermene med A til venstre og så videre B, C, D mot høyre.

Du leser kartet og finner ut hvilken skjerm som svarer til sentrum av postring og postbeskrivelse og avgir svar ved å stemple i utdelt startkort. På noen av postene kan det også være slik at ingen av skjermene står på rett sted, da stempler du Z (zero). På et par av postene er det bare en skjerm (A). Da er svaret enten A eller Z.

Etter fullført løype får du prøve deg på en tidspost. Da gjelder det om å svare fort og riktig på 3 oppgaver. Her vil du se 6 skjermer og teller fra A til venstre og til F til høyre. Tiden du bruker på å svare blir tatt i sekunder.

Dette er både spennende og samtidig veldig god trening i kartlesing, så jeg anbefaler flest mulig å prøve.

Sigurd.

04.10.2016 22:58