Ny lov for Ringsaker OK

Ny lov for Ringsaker OK

Styret i Ringsaker OK har vedtatt ny lov for idrettslaget basert på endringer i lovnorm fra Norges Idrettsforbund. 

Loven trer i kraft den 1. januar 2020. Vedtaket om ny lov krever ikke årsmøtebehandling da loven kun er endret i henhold til ny lovnorm. Ingen andre endringer er gjort. Vedtaket er protokollført i styremøtet den 13. januar 2020.

Lov for Ringsaker OK 01.01.2020

27.01.2020 21:11