PRE-O (presisjonsorientering) – instruksjon i Moskogen 13. august

Ringsaker OK skal arrangere Mjøs PRE-O lørdag den 29. august. Samlingsplass er Hagavika småbåthavn i Moelv og innbydelsen finner dere her:
http://eventor.orientering.no/Events/Show/4751
Vi ønsker å se nye deltakere til denne grenen av orienteringen og vil derfor arrangere et informasjons/instruksjonsopplegg rett i etterkant av treningsløpet som vi har i Moskogen torsdag den 13.august.

Treningsløpet starter kl.18.00 og vi antar at informasjons/instruksjonsopplegget starter ca kl.18.45. Det blir satt ut poster for praktiske øvelser. Ansvarlig for opplegget er Geir Myhr Øien. Målet er å gi nok informasjon til at interesserte kan delta 29.august, der klubbens egne deltakere slipper startkontingent.
PRE-O bør gi fin karttrening for yngre løpere, men passer også godt for eldre løpere som har vansker med å ta seg fram i skogen, da løypene som regel følger veg/sti.

04.08.2015 23:21