Hovedløpssamling for 13-16 åringer

Budor og Gåsbu 10. – 11. juni
Oppland og Hedmark Orienteringskrets har i år et felles Hovedløpsprosjekt med felles treningssamling i forkant og felles reise til Hovedløpet på Beitostølen i august.
Målet med samlingen er at løperne skal bli bedre kjent på tvers av klubbene og få trent i Hovedløps-relevant terreng.
Hovedløpet er for løpere i alderen 14-16 år. På Hovedløpssamlingen inviteres også 13-åringer slik at de kan bli kjent og føle på forventningene før neste års Hovedløp.

Fullstendig innbydelse

28.05.2017 18:40