Årsmøte Ringsaker O-klubb 29. januar 2015

Årsmøte Ringsaker O-klubb 29. januar 2015

Ringsaker Orienteringsklubb avholder årsmøte torsdag 29. januar 2015 kl 19.00 på Brumunddal ungdomsskole.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 11. januar. Frasigelser av verv sendes valgkomiteen ved Ragnar Høsøien innen 4. januar. ringsaker.orientering@online.no

Sakspapirer:

1.   Godkjenningav de stemmeberettigede

2.   Godkjenningav innkalling, saksliste og forretningsorden Årsmøte innkalling 2015

3.   Valg av dirigent og sekretær og torepresentanter for underskriving av protokoll

4.   Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 - endelig

5.   Regnskap sesongen 2014 Regnskap - balanse 2014 Reggnskap - detaljert 2014

6.   Innkomne forslag og saker NM helg sprint

  -Årsmøtet gir styret i Ringsaker OK fullmakt til å jobbe sammen med Gjø-Vard mot en søknad om et felles NM sprint mesterskap et av årene i perioden 2018-2020.

7.   Kontingent for sesongen 2015 uforandret

8.    Budsjett sesongen 2015 Budsjett 2015

9.   Organisasjonsplan 2015 Organisasjonsplan 2015 - ROK

10. Valg

01.01.2015 13:03