Tur-orienterere

Tur-orienterere

Det har kommet brev fra Bane Nor om at tur-o løpere har krysset jernbanen i Storihlehagan på steder det ikke er tilrettelagt for det.
Det er av merket på kartet hvor plan overgangen er, der er det lys ved overgangen.
Det er strengt forbudt og meget farlig å krysse jernbanen andre steder.
Med hensyn til saken har jeg satt opp plakater ved postene om at jernbanen ikke må krysses andre steder enn der det er avmeket på kartet.

Hilsen Odd Rise

25.05.2017 10:33