Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årets årsmøte ble avholdt digitalt den 11. februar. Geir Myhr Øien ledet møtet og gikk gjennom årsberetning, regnskap og faste årsmøtesaker. Fastsetting av kontingenten var den saken som skapte mest engasjement. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og fått på plass kandidater til alle verv. Etter årsmøtet ble det gitt en kort informasjon om aktiviteter i 2021: 
Info-hefte

Styret ble etter årsmøtet:
Leder:                                                     Geir Myhr Øien
Nestleder (sportslig leder):                        Jon Anders Bordal
Styremedlem 1 (arrangementsansvarlig):   Henrik Bordal
Styremedlem 2 (økonomi/marked):           Sigrun Sigurjonsdottir
Styremedlem 3 (informasjon/sekretær):    Ingrid Anne Lauvdal
Varamedlem:                                           Terje Tangen

17.02.2021 23:19