Støtte til utøvere

Styret i Ringsaker O-klubb vedtok på styremøtet høsten 2012 økonomiske retningslinjer for støtte til klubbens utøvere i forbindelse med løp, samlinger osv. Retningslinjene bygger på klubbens prinsipper om støtte og dekning av kostnader for løpere t.o.m. junior. Retningslinjene tar også hensyn til eldre løpere og til stafetter. Det er fastesatt retningslinjer for egenandel. Klubben har også hatt et øye til hvordan andre klubber i nærområdet støtter sine utøvere. Klubben vil med dette avklare forventninger fra medlemmene og sikre større forutsigbarhet.

Se vedlegg for alle detaljer: Økonomiske retningslinjer

lagt til handlevogn