Kartmøte

Tirsdag 10.april avholder vi årets kartmøte. Tema er revidering/oppfølging av klubbens kart

Sissel serverer kaffe og kringle så her er dett bare gripe sjansen å komme på Brumunddal ungdomsskole på lærerværelse kl 18.30.

Vel møtt!

Styret

05.04.2018 19:22