Samarbeid med Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening

Samarbeid med Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening (EAK Vel) tok i vår kontakt med Ringsaker o-klubb med ønske om å få til et orienterings tilbud i velforeningens område denne sommeren. Styret synes dette var en hyggelig henvendelse å en fin måte å kunne samarbeide med andre lokale foreningen. Resultatet er nå klart – 20 poster i området mellom Aksjøen og Snultra.

Den største utfordring i forhold til å få til et o-opplegg i området var at det ikke fantes noe o-kart over området. Det å få utarbeidet et komplett o-kart er en tidkrevende og kostbar oppgave, og ikke noe som var mulig å få til i løpet av et par måneder. Derimot er det flere som i dag mer eller mindre "automatisk" fremstiller o-kart med utgangspunkt i allerede eksisterende datakilder slik som flybilder og laserdata. Agnar Renolen ble engasjert til å utarbeid kart over område, og allerede 1. juli lå kartet klart.


Mange har sikkert fått med seg at mapant.no ble lansert i starten av juli. Dette er en nettside som tilbyr 100% automatisk genererte o-kart over store deler av Norge. Det som skiller kartet Agnar har utarbeidet fra kartet som tilbys på mapant.no er at han har studert ortofoto (kartriktige flybilder) over hele området, og tegnet inn vegetasjon og andre detaljer som er synlig i bildene, men som ikke kommer frem av de andre datakildene som ligger til grunn for kartene i mapant.


I samarbeid med EAK Vel har vi satt ut 20 tur-o poster i området. Dette er et supplement til det tradisjonelle tur-o opplegget vi har på "fjellet" i samarbeid med Lillehammer OK. Kartet fås kjøpt på for kr. 50,- på turorientering.no, eller på Kiwi og Sport1 på Sjusjøen.


Lyst til å prøve orientering i et nytt område i sommer – ta en tur til Aksjøen. Mer info om opplegget finner finnes hos EAK Vel.

27.07.2020 21:27