O-kart områder for Ringsaker OK

Linkene nedenfor viser o-kartene og oppmøtesteder i klubben på Google-Maps.

O-kartene er fritt tilgjengelig for klubbens egne arrangement, skolebruk i Ringsaker og for personlig(privat) bruk. All annen bruk etter avtale med Ringsaker O-klubb.

O-kart områder

PDF O-kart