Tilbud om skadeforsikring for utøvere

Tilbud om skadeforsikring for utøvere

Nå er det mulig å tegne skadeforsikring for medlemmer i norske orienteringsklubber. Det er forhandlet frem en forsikringsavtale med Idrettens Helsesenter som gir svært god dekning. Forsikringen koster kr. 600,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundet og friidrettsforbundet sine utvidete lisenser.

Mer informasjon hos NOF

27.05.2019 23:58