Årsmøte Ringsaker Orienteringsklubb

Torsdag 2. februar 2017 klokka 18.00

på Brumunddal ungdomsskole

 

Saksliste:

 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 • Årsberetning 2016
 • Regnskap 2016
 • Innkomne forslag og saker
 • Kontingent 2017
 • Budsjett 2017
 • Organisasjonsplan 2017
 • Valg

Etter avsluttet årsmøtet

 • Servering av kaffe

Velkommen!

Årsrapport

25.01.2017 22:52