Innkalling årsmøte 2021

Innkalling årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringsaker Orienteringsklubb. Årsmøtet avholdes 11. februar kl. 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 9. februar kl. 20:00 i Eventor. Etter utløpt påmeldingsfrist vil påmeldte få tilsendt en lenke som kan benyttes for å få tilgang til møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. januar til ringsaker.orientering@online.no.
Frasigelse av verv sendes samme e-post adresse senest tre uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Ringsaker Orienteringsklubbs hjemmeside senest én uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

09.01.2021 19:04