Frivillighetsprisen til Odd Rise og Knut Malmo

Frivillighetsprisen til Odd Rise og Knut Malmo

Under utdeling av Ringsakerprisene for 2021 ble Frivillighetsprisen tildelt Odd Rise og Knut Malmo for arbeidet med å organisere stolpejakten i Ringsaker. Gratulerer til Odd og Knut for vel fortjent pris og takk for flott innsats og reklame for klubben!

Prisene ble delt ut tirsdag kveld på Prøysenhuset. Frivillighetsprisen ble delt ut av daglig leder ved Prøysenhuset Marie Beate Rise, les mer i Ringsaker blad.

26.04.2022 22:08