Sakspapirer til årsmøtet

Sakspapirer til årsmøtet

Det er fremdeles mulig å melde seg på årsmøtet. Gjerne på Eventor eller på melding til Jon-Anders Bordal.

Alle sakspapirer til årsmøtet tirsdag 15. februar kl. 18:00 ble i dag (8. februar) sendt ut til alle klubbens medlemmer. Har du som medlem ikke mottatt sakspapirene, send en e-post til ringsaker.orientering@online.no eller ta kontakt med noen i styret.

Styret har besluttet at årsmøtet gjennomføres digitalt på Microsoft Teams. Dette p.g.a. smittevernhensyn. Påmelding på Eventor innen søndag 13. februar kl. 20:00. Alle påmeldte får tilsendt lenke til Teams-møtet pr. e-post.

Ringsaker OKs årsmelding for 2021 kan leses her

Det kreves ingen spesiell programvare for å delta via Microsoft Teams. Alle påmeldte vil få tilsendt en e-post med lenke til møte og en beskrivelse av hvordan man kobler seg opp. Det vil også bli tilbud om teknisk bistand til oppkobling for de som ønsker det.

Umiddelbart etter årsmøtet avholdes et kort informasjonsmøte om klubbens planer for kartarbeid i 2022.

08.02.2022 19:45