Betaling ved påmelding i Eventor

Viktig informasjon om betaling ved påmelding i Eventor og betaling ved deltagelse på løp i utlandet.

Fra og med 2019 er det lagt opp til den enkelte løps arrangør kan kreve betaling av startkontigent ved påmelding i Eventor. For løp som krever betaling ved påmelding, har styret i Ringsaker OK bestemt at alle klubbens løpere som er 21 år og eldre må betale startkontigent ved påmelding. Startkontigenten for løpere under 21 år vil som tidligere bli fakturert klubben. Ringsaker OK vil også tilby dette ved påmelding på egne løpsarrangement i Eventor.

Ved betaling av løp i utlandet minner vi om at medlemmene må betale ved påmelding til arrangøren direkte, før eller under konkurransen. Det er fordyrende og skaper unødvendig ekstra arbeid for klubben å få faktura for utenlandsbetaling i etterkant.

Styret, April 2019

06.04.2019 15:49