Styret i Ringsaker O-Klubb 2019

 

Verv                Navn                          Telefon            

Leder               Øyvind M Edvardsen    995 11 266      

Sportslig          Geir Myhr Øien   

Arrangement    Berit Røste                    

Økonomi          Jon Anders Bordal               

Informasjon     Eli K Antonsen                 

Varamedlem     Terje Tangen

 

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson                 Knut Martinsen (regnskapsfører)     Øyvind Meland Edvardsen (leder)