Styret i Ringsaker O-Klubb 2024


Verv                Navn                          Telefon            

Leder               Arne Røste                  99 71 25 78

Økonomi          Simen Bordal

Sportslig          Kristin Hasle Haslestad

Arrangement    Knut Helstad

Informasjon     Lars Krogstie

Varamedlem     Linda Therese Thorvaldsen

Protokoll fra styremøter

Kontrollutvalget

Leder              Erik Haugen

Medlem           Hans Storlien

Varamedlem    Anne Svenskerud

 

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson (leder)      Knut Martinsen (regnskapsfører)      Arne  Røste (leder)

lagt til handlevogn