Styret i Ringsaker O-Klubb 2020

 

Verv                Navn                          Telefon            

Leder              Geir Myhr Øien             997 24 994

Økonomi          Andreas Haave

Sportslig          Jon Anders Bordal

Arrangement    Henrik Bordal

Informasjon      Ingrid Lauvdal

Varamedlem     Terje Tangen

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson                 Knut Martinsen (regnskapsfører)     Geir Myhr Øien (leder)