Styret i Ringsaker O-Klubb 2021


Verv                Navn                          Telefon            

Leder               Geir Myhr Øien             997 24 994

Økonomi          Sigrun Sigurjonsdottir

Sportslig          Jon Anders Bordal

Arrangement    Henrik Bordal

Informasjon     Ingrid Lauvdal

Varamedlem     Terje Tangen

Protokoll fra styremøter

Kontrollutvalget

Leder              Øyvind Edvardsen

Medlem           Erik Haugen

Varamedlem    Anne Svenskerud

 

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson (leder)      Knut Martinsen (regnskapsfører)      Geir Myhr Øien (leder)