Styret i Ringsaker O-Klubb 2022


Verv                Navn                          Telefon            

Leder               Arne Røste                  99 71 25 78

Økonomi          Sigrun Sigurjonsdottir

Sportslig          Kristin Hasle Haslestad

Arrangement    Knut Helstad

Informasjon     Tina Marie Østby

Varamedlem     Terje Tangen

Protokoll fra styremøter

Kontrollutvalget

Leder              Øyvind Edvardsen

Medlem           Erik Haugen

Varamedlem    Anne Svenskerud

 

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson (leder)      Knut Martinsen (regnskapsfører)      Arne  Røste (leder)