Styret i Ringsaker O-Klubb 2020

 

Verv                Navn                          Telefon            

Leder               Geir Myhr Øien             997 24 994

Økonomi          Andreas Haave

Sportslig          Jon Anders Bordal

Arrangement    Henrik Bordal

Informasjon     Ingrid Lauvdal

Varamedlem     Terje Tangen

 

Protokoll fra styremøter

 

Tur-Orientering utvalg       Stolpe-Orientering        Kart og VDG ansvarlig      Økonomi og regnskap                  Politiattestansvarlig

Knut Wikstrøm (leder)           Knut Malmo (leder)         Tore Hermansson                 Knut Martinsen (regnskapsfører)     Geir Myhr Øien (leder)