Styret i Ringsaker O-Klubb 2017

 

Verv              Navn                         Telefon            E-post

Leder             Sidsel Storihle              907 44 532       sidsel.storihle@gmail.com

Sportslig        Jon-Anders Bordal         481 73 401       jon-anders.bordal@online.no

Kart               Tore Hermansson          970 71 398       to-herm@outlook.com

Økonomi         Hans Storlien               951 74 047       hans.storlien@geno.no

Informasjon    Anita Høie                    992 78 388       anihoeie@online.no

Varamedlem    Terje Tangen                901 62 059       terjta@online.no