PreO – hva er det?

PreO – hva er det?

Du har kanskje hørt at det er noe som pre-o, men er usikker på hva det egentlig er? I forbindelse med treningsløpet i Furuberget førstkommende torsdag, 22.9, vil det være mulighet til å se og prøve denne formen for orientering. Det blir tilbud om en kort løype, og en innføring i hvordan pre-o går ut på. Løypa kan tas enten før eller etter løpet.

Kort beskrivelse av pre-o:
I tradisjonell pre-o får utøveren ved start utlevert et kart med en løype med rundt 20 poster inntegnet. I terrenget er det rundt hver postsirkel hengt ut fra 1-5 skjermer. Utøveren skal fra nærliggende stier og veier avgjøre hvilken av skjermene (hvis noen) som er korrekt plassert i henhold til kart og postbeskrivelse. Det er ikke lov å forlate veien/stien. Det gis 1 poeng for hvert riktige svar. I tillegg til denne ordinære løypa, inngår det et lite antall såkalte tidsposter. På en tidspost blir utøveren stilt framfor en postklynge med opptil 6 skjermer tilsvarende som i den ordinære løypa. Tiden startes i det utøveren får utlevert en bunke med (gjerne 2-3) kartutsnitt som hver har en sirkel påtegnet, samt tilhørende postbeskrivelse. Når utøveren har svart på hvilken skjerm han/hun mener henger korrekt i henhold til det første kartutsnittet blar han/hun videre til neste oppgave. Klokka stoppes i det utøveren har avgitt svar på alle oppgavene. Vinneren av en tradisjonell pre-o-konkurranse er den som har flest poeng i løypa, og ved poenglikhet har svart raskest på tidspostene etter justering for eventuelle feil på disse. Hvor lang tid man bruker på løypa har ingen betydning, så lenge man holder seg innenfor angitt makstid.
Pre-o er veldig bra o-teknisk trening som anbefales for alle. Benytt muligheten til å teste øvelsen i Furuberget torsdag 22. september.

18.09.2016 22:48