Oversikt over treningsløp

Det arrangeres treningsløp/klubbløp torsdager i sommerhalvåret. Løpene arrangeres av klubbens medlemmer på de forskjellige kartene klubben har rundt omkring i Ringsaker. Løpene starter i overgangen april/mai og avsluttes i september/oktober. I sommerferien er det pause i treningsløpene.

Treningsløpene starter hovedsaklig kl 18.00. Unntak er Kr. himmelfartsdag med tidligere start og løpene etter 10. septemeber som starter kl 17.30 pga mørket kommer tidligere.

Deltagelse i treningsløp kvalifiserer til premie på klubbens sesongavslutning på høsten. Yngre løpere (< 21 år) må ha deltatt i 5 løp eller mer for å få premie. Voksne løpere (> 21 år) må delta på 7 løp eller mer for å kvalifisere til premie.

Oversikt treningsløp 2021

Instruks for treningsløp

Smittevernplan

O-kart områder

Resultater treningsløp


Treningsløp 2021: Resultater

Treningsløp 2020: Resultater

Treningsløp 2019: Resultater

Treningsløp 2018: Resultater

Treningsløp 2017: Resultater

Treningsløp 2016: Resultater

Treningsløp 2015: Resultater