Innkalling til årsmøte i Ringsaker Orienteringsklubb 2023

Innkalling til årsmøte i Ringsaker Orienteringsklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringsaker Orienteringsklubb. Årsmøtet avholdes 12. februar kl.
18:00, Ringsaker videregående skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 30. januar til
ringsaker.orientering@online.no.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på Ringsaker Orienteringsklubbs hjemmeside.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ringsaker
Orienteringsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og betalt medlemskontingenten. Alle
medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Frasigelse av verv sendes klubbens e-post ringsaker.orientering@online.no innen tre uker før
årsmøtet.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arne Røste kontaktes på arne.roste@gmail.com eller på
telefon 99 71 25 78.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

12.01.2024 21:22
lagt til handlevogn