Skoleorientering

Skoleorientering

Vi var så heldige å få midler til innkjøp av 2 sett tidtakerutstyr og klassesett med håndleddkompass for utlån til skolene i Ringsaker kommune av Sparebankstiftelsen DNB i vår. Utstyret er mottatt og for å teste det har Sidsel Storihle og jeg arrangert testløp i Fossumhagan for barnebarn og deres foreldre. Fem barn, fire foreldre og en bestefar gjennomførte løypa på 1,3 km på. Alle syntes det var moro å stemple med EmiTag brikke (Touch Free stempling) Spesielt Olivia Gimse Røste på 3 ½ år syntes godt om det blinkende EmiTag -armbåndet.

46 lærere var påmeldt på kurs, som har vært utsatt mer enn 2 ganger pga korona restriksjoner. Men 23. august fikk vi endelig gjennomført kurset. 13 skoler i vårt nedslagsområde hadde påmelte deltagere. Men pga gult nivå i noen skoler, leirskole og sjukdom, møtte det bare 22 lærere. NOF sin prosjektleder, Henning Bratland Carlsen, holdt kurset, som er gratis for deltagerne. Hver skole har fått en sekk med utstyr til bruk i skolen for opplæring i orientering. Alle skolekart er tilgjengelige på «Orientering.no» og med et enkelt program for løypelegging skal de bli i stand til å lage løype selv. Klubben låner ut tidtagerutstyret og Sidsel Storihle og jeg administrerer det. 

Berit Røste

09.09.2021 19:49