Årsmøte Ringsaker OK

Årsmøte i Ringsaker OK avholdes torsdag 1. februar kl 18 på lærerrommet på Brumunddal ungdomsskole. Det serveres kaffe og kaker etter møtet.

Oppdatert årsrapport: Årsrapport 2017

Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dvs innen 15. januar via epost ringsaker.orientering@online.no eller til Sidsel Storihle epost: sidsel.storihle@gmail.com eller mobil 907 44 532

Frasigelse av verv sendes til Knut Martinsen innen tre uker før årsmøtet.

Styret i Ringsaker OK

08.01.2018 21:25