Innkalling årsmøte 2022

Innkalling årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringsaker Orienteringsklubb. Årsmøtet avholdes tirsdag 15 februar kl. 18.00.

Styret har ikke besluttet om årsmøtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Avgjørelsen vil bli tatt senest en uke før årsmøtet. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 13. februar kl. 20:00 i Eventor

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31. januar til ringsaker.orientering@online.no.
Frasigelse av verv sendes samme e-post adresse senest tre uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på Ringsaker Orienteringsklubbs hjemmeside senest én uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

11.01.2022 21:32