Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i Ringsaker OK avholdes torsdag 13. februar kl 18 på lærerværelset på Brumunddal ungdomsskole. 

Det serveres kaffe og kake etter møtet.

Sakspapirer sendes ut på e-post senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, dvs innen 29.januar via e-post .

Frasigelse av verv sendes klubbens e-post (ringsaker.orientering@online.no) innen tre uker før årsmøtet.

Hilsen

Styret i Ringsaker OK

08.01.2020 21:59