Årsmøte i Ringsaker orienteringsklubb

Årsmøtet i Ringsaker OK avholdes torsdag 7. februar kl 1800 på Brumunddal ungdomsskole.

Viser til tilsendt epost for årsmelding og regnskap. Regnskap og balanse står også i årsmeldingen, men det kan være litt utydelig å lese.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive  protokollen
  4. Årsberetning 2018
  5. Regnskap for 2018
  6. Innkomne forslag og saker
  7. Kontingent for 2019
  8. Budsjett for 2019
  9. Organisasjonsplan 2019
  10. Valg

 Etter avsluttet årsmøtet serverer vi kaffe og kaker.

Velkommen.

Mvh Styret i Ringsaker OK.

30.01.2019 21:41