Birkebeinerdugnad

Birkebeinerdugnad

Ringsaker OK har dugnad under UltraBirken løpet i år også.

- Onsdag 8. juni merking av løypa - avreise kl 16.00

- Lørdag 11. juni vegvakter og løypesoper - start kl 07.30 på Sjusjøen

Onsdag 8. juni merker vi traseen til Ultrabirken fra Sjusjøen over fjellet via Pellestova og tilbake til Sjøsætervegen. Avreise fra Kirkekretsen skole kl 16.00. Tilbake i 21-tida. Vi deler inn i etapper der 2 personer går/løper sammen og henger opp merkebånd og skilt. Flott dugnad med løpetur i fjellet.

Lørdag 11. juni er vi løypevakter og løypesoper på Ultrabirken. Løypevaktene er vegvakter i vegkryss på fjellet. Må være på plass til starten kl 07.30. Varighet 5-6 timer. Løypesoper følger siste løper i Ultrabirken. Vi deler opp ruta på flere personer. (Hvis mulig tar løypesoper med seg merkebånd og skilt).

Søndag 12. juni tar vi inn igjen merkebånd og skilt (hvis vi ikke har greid det lørdag).

Vi trenger din hjelp. Meld fra til undertegnede om du har anledning til å bli med en av dagene.

Ber om kjapp tilbakemelding da vi må registrer personene på dugnad i Birken sin database. Fristen har egentlig gått ut.

Jon-Anders Bordal, mobil 481 73 401

28.05.2016 16:18