Sesongavslutning 2019 og rekrutteringsstrategi

Sesongavslutning 2019 og rekrutteringsstrategi

Vi minner om årets sesongavslutning, som avholdes torsdag 17.oktober 2019 kl 17.30 på lærerværelset på Brumunddal ungdomsskole. I etterkant av sesongavslutningen inviteres alle klubbens medlemmer til møte for å komme med innspill til klubbens rekrutteringsstrategi.

Dersom været tillater det starter vi kvelden med litt aktivitet ute, tilpasset alle aldersgrupper. Vi fortsetter inne med markering av Ringsaker OK sitt 10-års jubileum, premieutdeling i forbindelse med både klubbmesterskap og sesongens treningsløp, og selvfølgelig kaffe og kaker.

I etterkant av sesongavslutningen inviteres alle klubbens medlemmer til et møte for å drøfte hvordan Ringsaker OK bør legge opp rekruttarbeidet de kommende årene. Møtet vil starte med en liten oppsummering av klubbens arbeid med rekruttering og treningsopplegg for de yngste medlemmene de seneste årene, for deretter å drøfte hvordan tilsvarende arbeid bør legges opp fremover. Problemstillinger som vil bli drøftet er; rekruttering av ny løpere til o-sporten i Ringsaker, treningsopplegg for alle grupper og miljø- og kompetansehevende tiltak. Møtet vil starte ca. kl. 20 (umiddelbart etter sesongavslutningen) – varighet ca. 1 time.

13.10.2019 11:58