Kartarbeid i Kiseåsen 2015

Ringsaker Orienteringsklubb er i gang med revisjon av orienteringskartet Kiseåsen på Nes.

Kartet ble utover 1980-tallet brukt til noen kretsløp, treningsløp og diverse klubbtreninger, men aldri revidert eller utgitt på nytt. Ringsaker Orienteringsklubb ønsker nå utgi kartet på nytt og vil derfor foreta en fullstendig nysynfaring av området. Synfaringsarbeidet vil bli utført av 4 innleide synfarere fra Tjekkia/Slovakia, og disse vil bo og arbeide i området fra 4. august og ca. 3 uke utover.

Vi tar sikte på å ferdigstille kartet i løpet av vinteren 2015, slik at det vil være klart til bruk våren 2015.

Kartet er planlagt brukt til trening, treningsløp, tur-orientering og løpsarrangementer i orienteringsklubbens regi. Det vil også bli søkt om spillemidler/kommunal støtte til kartprosjektet.

Aktiviteten fra orienteringsklubben sin side vil foregå i henhold til «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» (jfr. NOFs lov § 17) Vedtatt på Kretsledermøtet 2.-3.12.1989 samt «Friluftsloven» (vedtatt 1957 sist endret 01.07.2013).

Arbeidet med kartet er bekjentgjort i annonse i Ringsaker Blad lørdag 27. juni. Mer detaljert informasjon om kartet er lagt ut på orienteringsklubbens hjemmesider www.ringsaker-orientering.no. Nes Grunneierlag og Ringsaker Skogeierlag er informert i eget brev.

Vi viser også til kartvedlegg som viser prosjektets avgrensing samt kopi av orienteringskartet utgitt 1981.

Vi håper det nye orienteringskartet vil bli et kjærkomment bidrag til friluftsaktiviteter i området. Ringsaker Orienteringsklubb skal i hvert fall bidra til å gjøre kartet tilgjengelig for lokalbefolkningen i området.

Spørsmål omkring kartprosjektet kan rettes til:
Tore Hermansson
Skolevegen 20
2390 Moelv
Tlf. 97071398/62368450
E-post: to-herm@online.no
(På ferie i perioden 2.-22 juli.)

03.07.2015 19:16