Politiattest

 

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


I den anledning har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) utarbeidet en veiledning for idrettslagene om håndteringen av ordningen.

Norges Skiforbund er forpliktet til å følge NIFs lover og regler på dette området, og dere kan lese mye om ordningen på NIFs nettsider.

Ordningen i korte trekk:

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
  • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
  • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
  • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
    eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post:politiattest@idrettsforbundet.no - telefon: 800 30 630

Mer informasjon hos Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

lagt til handlevogn