Turorientering i Ringsaker 2023

Ringsaker orienteringsklubb ønsker gamle og nye skautravere velkommen til turorienteringen "Skautraver'n" 2023. Vi starter opp med poster i Moskogen og Storihlehagan fra 13. mai mens postene i Bjørgeberget, Kiseåsen og Puttmarka er klare fra 20. mai.

Dette er 50. året vi arrangerer turorienteringen. Vi har samme opplegg som i fjor, der postbesøk kan registreres ved å scanne QR-kode eller skrive inn koden som står på posten.

Vi anbefaler web-siden "turorientering.no" og  appen "Turorientering". Appen revideres stadig og det anbefales å laste ned siste versjon.

lagt til handlevogn