Årsmøte 2015

Protokoll fra Årsmøtet!

Saksliste og sakspapirer

Torsdag 28. januar 2016 klokka 18.00 på Brumunddal ungdomsskole

Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent og sekretær og to representanter for underskriving
av protokoll
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap sesongen 2015
6. Innkomne forslag og saker
7. Kontingent for sesongen 2016
8. Budsjett sesongen 2016
9. Organisasjonsplan 2016
10. Valg

Etter avsluttet årsmøtet
• Servering av kaffe

Velkommen!

Sakspapirer

21.01.2016 21:42