Vinnere på trekning av trimbøker

Vi gratulerer følgende vinnere som hver får 250 kr i gavekort fra sporten på Skarnes:

Lysløpa – Jon Holter
Oppstadberget – Anders Aandstad
Fålamyrhøgda – Ivar Tovseth
Balrostjernet – Kathe Eriksen

14.06.2018 19:36
lagt til handlevogn