Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Oppstad IL torsdag 27. februar 2020 kl 1900 på klubbhuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 13. februar 2020. Årsmøtepapirer, bl.a. saker fra styret legges ut her.

I følge idrettens lovnorm må man for å ha stemmerett på årsmøtet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene

20.01.2020 14:12
lagt til handlevogn