ÅRSMØTE!

ÅRSMØTE!

Årsmøte avholdes tirsdag 14.mars kl 19.00 på klubbhuset på Oppstad idrettsplass.

Ordinære årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 28.2, benytt post@oppstadil.no.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside, www.yourvismawebsite.com/oppstad-idrettslag en uke før årsmøtet.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte opp og ta del i hvordan idrettslaget skal driftes.

Vel møtt!

03.02.2023 11:34
lagt til handlevogn