Bildene viser noen glimt fra anlegg og dugnadsarbeid.

Oppstad Idrettsplass

På idrettsplassen på Oppstad er bygd opp et bra anlegg som består av:

 • Klubbhus med garderober, møte-/treningssal, kiosk, møterom og liten garasje.
 • Tidtakerbod/lager
 • Gressbane 60 x 90 meter med innbytterbuer
 • Ballbinge med kunstgress. Denne kan brukes av alle som ønsker det.
 • 400 meter løpebane på grus
 • Lengdegrop med tilløpsmatte
 • Høydematte
 • Spyd- og liten balltilløp
 • Kulering og sektor
 • Diskos- / sleggering med nett
 • Grusbane / parkeringsplass
 • Loppeområde / parkeringsplass

Lysløypa

Du finner lyssløypa på Oppstad ved å kjøre opp Ringnesdalen (Snitmyrvegen). Parkering er på Sanderudssjøen. Løypa går oppover Auråsen og er 3,5 km frem og tilbake. Det er trimkasse i enden av løypa. Lyset står på fra 17:30 - 21:30 i ukedagene i vinterhalvåret.

Ved Sanderudssjøen er det lavvo med ovn og tidtakerbod.

lagt til handlevogn