Velkommen til møte om stimerking

Velkommen til møte om stimerking

Onsdag 22.11 kl 19:00 på klubbhuset Slettbrenna er alle velkommen til informasjons- og planleggingsmøte om merking av stier på Oppstad.

Har du lyst til å være med å sette opp skilt, stimerking og infotavler til våren? Som et utgangspunkt er det tenkt at stinettet med utgangspunkt i Snitmyra/ Gapahuken på Fålamyrhøgda, samt stinettet i området Kjølstadberget over mot Igletjennet merkes.  Arbeidet med oppsetting vil gjøres på dugnad. Kanskje spreke pensjonister / friluftsinteresserte kan bidra? Det er søkt grendeutviklingsmidler.

Plan for møtet:

  • Velkommen, orientering om planer
  • Innspill og erfaringer fra tilsvarende prosjekter - bl.a fra DNT Odal.
  • Planlegging - hvilke stier / turmål bør merkes - hvem kan bidra med hva - videre arbeid.

Enkel servering - velkommen!

Mer informasjon og invitasjon til møtet

06.11.2017 22:03
lagt til handlevogn