Nytt regelverk fra 1.1.2020

På idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trådte i kraft 1.1.2020.

Styret i idrettslaget har oppdatert sin lov basert på vedtatte lovnorm, og etter NIFs anbefaling. Endringer utover dette kan kun gjøres på årsmøte.

15.01.2020 10:10
lagt til handlevogn