Bli medlem i Oppstad IL!

Vi i Oppstad IL ønsker å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet hos barn og ungdom. For tiden har vi organisert aktivitet i skigruppa og ikke minst i friidrettsgruppa som vi er alene om i Odalen. Gode fasiliteter på bane, anlegg og løypenett i tillegg til dyktige ledere/trenere, er en forutsetning for rekruttering av flere barn og unge til idretten. Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på bygg og anlegg er høye, og vi trenger flere medlemmer – aktive eller støttemedlemmer – for å opprettholde og utvikle fritidstilbudet ytterligere til bygdas barn og unge. 

Er du medlem i Oppstad IL?

Den årlige medlemskontingenten er én av flere viktige inntektskilder for idrettslaget. Alle aktive utøvere må være medlemmer i idrettslaget for å kunne representere Oppstad IL i konkurranser. Dette har også med idrettslagets forsikringsansvar overfor utøverne å gjøre.

Vi er glade for å ha mange støttemedlemmer i Oppstad IL, men ønsker gjerne flere.

Prisen for medlemskap bør ikke skremme noen. For 2023 er kontingenten fastsatt til kroner 200 for enkeltmedlemmer og kroner 100 per medlem i familien.

Fakturaer vil bli sendt ut i mai/juni, fortrinnsvis som vedlegg i en e-post.

Nye medlemmer kan melde seg inn via klubbadmin, bruk denne linken

Send en e-post med navn og fødselsdato på nye og nåværende medlemmer til post@oppstadil.no, så kommer en liten giro etter hvert. 

Du kan også fylle ut kontaktskjema medlemsskap

Også nåværende medlemmer oppfordres til å legge inn sin e-postadresse for å forenkle distribusjonen av fakturaer.

 

Medlemsansvarlig:

Elin Merete Gaustad

E-post: post@oppstadil.no

lagt til handlevogn