Medlemskontingenten 2015 er sendt ut

Medlemskontingenten 2015 er sendt ut

Fakturaer med forfall 9. november er sendt til våre 178 registrerte medlemmer av Oppstad IL denne uka. Medlemmer med samme bostedsadresse har mottatt faktura pålydende kr. 250.- mens enkeltmedlemmer har fått en faktura pålydende kr. 150.- i henhold til fastsatt kontingent på årsmøtet i februar 2015.

Idrettslaget har tatt i bruk et register som er utviklet av Norges Idrettsforbund. Det har tatt litt tid å bygge opp registeret til en tilfredsstillende kvalitet. Det stilles blant annet krav til fødselsdato, e-postadresser og telefonnummer for samtlige medlemmer. Dette er hjemlet i Forskrift om medlemsregister som ble iverksatt 1.1.2014.

Medlemmer som har registrert/levert disse dataene, har mottatt en e-post med vedlagt PDF-faktura med KID. Ved familiemedlemskap kan enkelte ha mottatt flere e-poster med identisk faktura (samme KID-nummer). Dette skyldes at hvert enkelt medlem i familien er knyttet til samme e-postadresse. Dette kan virke forvirrende, men vi kan berolige med at det bare er generert ett krav på kr. 250.- per familie. Når fakturaen betales, vil status ”betalt” vises i systemet for samtlige familiemedlemmer.

Vi mangler fortsatt opplysninger fra flere av medlemmene. Denne gruppen har mottatt en faktura per post. Hvis dere har e-postadresse, setter vi pris på en e-post til medlemsansvarlig i Oppstad IL, halraps@online.no slik at nødvendige opplysninger kan kompletteres i registeret. Dette vil forenkle arbeidet med fakturering og årlig medlemsrapportering til Norges Idrettsforbund for oss i styret.

Ta også kontakt med medlemsansvarlig dersom du ikke har mottatt faktura, men er medlem. Det kan være at vi har feil adresseopplysninger om deg (post eller mail).

Oppstad IL har et vedtatt mål om 300 medlemmer innen utgangen av 2018. Det første tiltaket mot dette målet vil være aktiv informasjon i postkasser på Oppstadbakken om kort tid. Vi håper å kunne ha minst 200 betalende medlemmer allerede ved utgangen av 2015.

Vil du støtte Oppstad IL og bli medlem eller har du spørsmål til mottatt faktura? Kontakt Hallgeir Rapstad på e-post halraps@online.no eller telefon 952 43233. 

30.10.2015 11:26
lagt til handlevogn