Trimkasser

Oppstad idrettslag har flere trimkasser stående ute på noen turnmål. Ved å skrive deg inn i disse bøkene er du med i trekning av en liten premie, som vi forsøker å trekke hvert år. Nedenfor finner du litt informasjon om hvor disse trimkassene er satt ut.

Lysløypa

Kassa er plassert lengst inn i lysløypa på Oppstad på toppen før de siste bakkene ned mot Gaustad. Utgangspunkt for turer hit kan være:

  • Følg lysløypa fra Sanderud opp til kassa sørfra. Skiløype vinterstid
  • Ta utgangspunkt fra Dala og gå via Larviken og Auråsen opp til kassa vestfra. 
  • Fra Dala og Larviken kan man også velge å gå mot Dalfallet og komme inn på lysløypa her og følge den videre nordover til kassa. Kan gjerne kombineres med å gå tilbake motsatt veg av turen ovenfor.
  • Fra Gaustad/Kvennberget gå opp til Lysløypa og følg denne opp til kassa østfra. Tilbake kan man fortsette lysløypa sørover og ved Dalfallet ta lysløypa østover ned mot Drammen og tilbake til gaustad/Kvennberget 

Trimkassa i lysløypa

Balrostjennet

Kassa er plassert på vestsiden mellom det nordre og søndre Balrostjennet. Påvinterstid kjøres det løyper hit fra Bemlemyra til Vangmyra og videre mot Balrostjennet,  som også knyttes til Sand IFs skiløypenett. På sommeren er det naturlig å ta seg hit slik:

  • Fra Vangmyra, ta opp Slækavengen, over Slækavengmyra og ned mot Balrostjenne. Dette er en tur langs mye myr, så det kan være lønt å gå rundt de værste myrområdene.
  • Fra Balrosvegen er det kun noen få hundre meter til kassa. F.eks. kan man sykle opp vegen fra Krogsrud til Balrostjennet og gå de få meterne bort til kassa.
TrimkasseBalros Trimkassa ved Balrostjenna

Oppstadberget

Kassa er plassert på Oppstadberget langs løypa som er brukt av Odalskarusellen i mange år. Utgangspunkt for turer hit kan være:

  • Fra Østre Kjølstad gå opp den bratte bakken opp til og videre gjennom det gamle grustaket. Følg deretter den gamle Odalskaruselltraseen oppover mot Oppstadberget. Når stien på toppen tar sørover og det flater ut er det ca 100m bort til kassa
  • Fra Slåstadvegen kan man også følge den gamle Odalskaruselletrassen sørover til grustaket ovenfor Østre Kjølstad og derfra følge stien som beskrevet ovenfor.
  • Fra Igletjennet følg vegen innover mot Svarttjennet. Etter grustaket i nordenden av Igletjennet fortsett vegen opp en kort bakke og følg stien opp til venstre ca 50100m etter bakke toppen (kan være mye gras i stien). denne stien går opp til kassa som står på toppen.
  • Fra Osviken ta vegen og stien videre opp til Svarttjennet. Gå videre rundt tjennet og når du kommer på vegen til Igletjennet følg denne til du finner stien som går vestover til toppen som nevnt ovenfor
Trimkassa på Oppstadberget

Fålamyrhøgda

Kassa er plassert på gapahuken på Fålamyrhøgda. Les mer om gapahuken.

Stimerkingkart Oppstad

lagt til handlevogn