Mål og strategi for Oppstad IL er vedtatt

Styret har vedtatt mål og strategi for idrettslaget for perioden 2015 -2018.

Dokumentet beskriver tre mål med tilhørende strategi på områdene rekruttering, aktivitet og anlegg. Dette er basert på fellesmøtet for alle med verv i laget i oktober, og innspill fra gruppene.

 Målene er:

  1. Oppstad IL skal oppnå et medlemstall på 300 medlemmer innen 2018.
  2. Oppstad IL skal opprettholde og utvikle aktiviteten rettet mot barn og unge innen friidrett og ski, samt satse mer på trim og trening for ikke-aktive medlemmer
  3. Gjenstående arbeid skal sluttføres og vedlikeholdsetterslep på lagets anlegg skal tas igjen, slik at idrettsplass med klubbhus samt lysløypa er i god stand og oppfyller lagets behov.

Dokumentet kan leses her (pdf)

06.06.2015 14:59
lagt til handlevogn