Informasjon om flom og beredskap fra Sør-Odal kommune

Viktig informasjon fra kommunen!

Kommunen har utarbeidet et informasjonsskriv om flom og beredskap. Tilsvarende informasjon har ligget ute på hjemmesiden til kommunen i noen uker, men Sør-Odal kommune ønsker å spre informasjonen til flest mulig. Vi legger derfor ut informasjonsskrivet også på våre hjemmesider. Les informasjonen her. (PDF)

01.05.2018 21:24
lagt til handlevogn