På pynten ovenfor Fålamyra, kalt "Fålamyrhøgda", omtrent rett vest for Snikerud har Oppstad IL satt opp  en gapahuk. Høgde over havet er 383 meter. Herfra er det flott utsikt over Storsjøen og Oppstadbakken, og det er mulig å ta seg hit både fra Snitmyra, Snikerud, Sanderud, Indgjersel og fra Vardlia. Gapahuken ble offisielt åpnet 28. august 2016. Vi oppfordrer alle til å ta en tur hit (se kart) og skrive seg inn i kassa på stedet. For merkede stier se stimerking

Status

Søndag 28. august 2016 la nesten 70 stykker søndagsturen til gapahuken på Fålamyrhøgda. Der ble turmålet behørig åpnet med taler, musikk og snorklipping.Til tross for grått vær med regn i lufta ble det en liten folkevandring til skogs denne dagen.

Anders Lien, som i sin tid tok initiativet til gapahuken, fortalte litt om arbeidet som er utført på dugnad. Anders takket alle som har bidratt med gavemidler: Odal Sparebank, Kontaktutvalget for skogbruk, Oppstad Sanitetsforening, Oppstad Vestre Elgjaktlag og Oppstad / Ullern Utmarkslag.

Ordfører Knut Hvithammer takket på vegne av de fremmøtte for innsatsen som var lagt ned, før han sto for den offisielle snorklippingen.

Lars Petter Holt bidro også med sang og gitarspill som skapte lun stemning i det småsure høstværet.

Leder i idrettslaget Håkon A. Ellevold takket til slutt for innsatsen fra alle som hadde bidratt til gapahuken. Til vinteren vil antakeligvis skiløypa mot Vardelia bli kjørt opp slik at den passerer gapahuken.

Den nyinnkjøpte bålpanna besto ildprøven, og de fremmøtte kunne nyte varme grillpølser og nykokt kaffe.

Gapahuken har nå fått montert brannslokningsapparat. Som en liten kuriositet nevnes også det gamle kartet som er satt opp ved siden av turkassa. Dette vil sikkert interessere historieinteresserte.

Les mer og se flere bilder i Odalsportalens omtale.

----------

I løpet av helga 14. og 15. mai  2016 ble det lagt ned nærmere 80 arbeidstimer på gapahuken. Allerede helga før hadde Anders og Lars Petter båret inn hver sin 30kg taksingelpakke. Resten av dette, 20 liter beis og materialer til vindskier og forbord ble bært inn. Taksingelen ble lagt på taket, og vindskier og forbord ble også satt på. Vegger utvendig og innvendig, og regneksponerte takåser og bord ble beiset. I tillegg ble de store stubbene rett foran gapahuken fjernet og en furu hugget ned foran den slik at utsikten har blitt ennå bedre. Gapahuken er nå også litt mer synlig fra bygda dersom man vet hvor den står. Bunnstokken av den nedhugde furua ble til to benker foran gapahuken. Til slutt ble det også satt opp skilting fra Snittmyrvegen. Det gjenstår fortsatt mer arbeid, men det begynner nå å ta form.

-----------

Den 17. februar 2016 ble et bord og krakk som Odd Myhrer har gitt kjørt inn til gapahuken. Det ble også satt opp kasse med trimbok som vi oppfordrer alle som er på besøk å skrive seg inn i.

------------

Pr 14. februar 2016 er status at alle stokkene er på plass, og takbordene er montert.

For de som vil ta en titt, er det tydelige og godt tilkjørte skuterspor fra snuplassen på Snitmyrvegen. NB: Det er litt glatt i svingen ved Larviken, så det anbefales å ta turen opp til fots.

Mange har støttet prosjektet økonomisk: Odal Sparebank, Oppstad Vestre Elgjaktlag, Oppstad- Ullern Utmarkslag, Oppstad Sanitetsforening, og Kontaktutvalget for skogbruk.

------------

Søndag 24. januar 2016 ble de 6 første stokkene kjørt inn og lagt på plass av Anders, Torstein, Håkon og Øystein. Dugnadsgjengen har jobbet i helgene siden, og det er kjørt mange vendinger med stokker og andre materialer med skuteren fra enden av Snitmyrvegen og inn til byggeplassen. Det har vært viktig å få kjørt inn materialene før vinteren forsvinner helt.

Gapahuken Gapahuken Gapahuken Gapahuken Gapahuken 6 stokker på plass
Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon Taket på plass - Lars Petter, Anders og Håkon
Taket Taket Taket Taket Taket Taksingelen på plass
Utsikten Utsikten Utsikten Utsikten Utsikten Dette er litt av utsikten du får fra gapahuken
Gapahuken Gapahuken Gapahuken Gapahuken Gapahuken De første stokkene på plass
Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause for Lars Petter, Aasmund, Anders og Jørgen
Benkene Benkene Benkene Benkene Benkene Gapahuken beiset og sittebenker foran
åpning åpning åpning åpning åpning Mye folk i gråværet på åpningsdagen
Anders Anders Anders Anders Anders Anders takket alle som har bidratt
Larspetter Larspetter Larspetter Larspetter Larspetter Sang i skogen: Lars Petter Holt
Knut Knut Knut Knut Knut Ordfører Knut holder tale før snora klippes
lagt til handlevogn