Ryddedugnad i Seimsjøen (UTSATT)

Ryddedugnad i Seimsjøen (UTSATT)

Onsdag 22. juni kl 18 skal Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen gjennomføre søppeldugnad ved Seimsjøen naturreservat. Til dette trengs det masse folk og båter så still opp for nærmiljøet. 

Det er foreløpig ikke kjent hvor oppmøte blir eller hvorvidt Miljøverndepartementet har gjort unntak fra forbud mot motorisert båtferdsel i naturreservatet slik at motorbåter kan brukes til arbeidet (Forskrift om fredning for Seimsjøen naturreservat)

17.06.2016 22:21
lagt til handlevogn