Klubbhuset, Slettbrenna
Adresse: Skarnes, Postboks 38, 2101   SKARNES
Besøksadresse: Oppstad Idrettsplass, Slettbrenna
Bankkonto: 18702412109
E-post leder: hellevo@online.no

Telefon leder:

90629038

Send din forespørsel her

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.