Høgåsen rundt 27. august 2023

   AVLYST!   

pga store vannmengder i løypa.

Løypa står under vann flere steder

Se bilder og video

4.5, 11 og 17 km skogsløp

Start/mål og sekretariat: Oppstad idrettsplass (Skjulstadvegen 380, 2100 Skarnes)

Arrangementsdato: Søndag 27. august 2023

Klasser: 
- Konkurranseklasser: Menn 12-16 år, Kvinner 12-16 år, Menn 17 år og eldre, Kvinner 17 år og eldre. 
- Trimklasse  

Starttidspunkt: 
- Konkurranseklasser: Fellesstart kl 11.00 (alle konkurranseklasser og distanser)
- Trimklasse: Fra kl 10.00

Påmelding: Fra kl. 9.30 løpsdagen.

Høgåsen rundt ble første gang arrangert i 1980.
Løypa går på grusveger og godt ryddende skogstier.
Vi passerer fraflytta skogskoier og nedlagte setervoller.
Løypa har en høydeforskjell på 300 m. Det er innlagt to
drikkestasjoner underveis.
Velkommen til en flott tur i skogen!

Løypekartet Løypekartet Løypekartet Løypekartet Løypekartet Løypekart
  • Innbydelse

    10.08.2023 12:17

lagt til handlevogn